Eerdere haltes van VITOpolis

VITOpolis Hasselt: 16/03/2024 - 04/05/2024

VITOpolis opende voor het eerst de deuren op 16 maart en bleef tot  4 mei 2024 in Hasselt. Na een succesvol openingsweekend tijdens het FTI festival mochten we in Hasselt nog vele klassen en particuliere bezoekers ontvangen om samen de duurzame toekomst te beleven. Het was een fijne eerste stop van onze mobiele pop-up expo. Ook de stad Hasselt onderneemt zelf veel op vlak van duurzaamheid en dat kon je ook in VITOpolis ontdekken. Hieronder kan je nog eens alle initiatieven van de stad herbekijken. We danken de stad Hasselt voor de fijne samenwerking.

Wil je VITOpolis zelf ontdekken? Kijk dan snel waar en wanneer VITOpolis in jouw buurt neerstrijkt. We hopen je te verwelkomen op een van onze volgende locaties!

"Leuk en leerrijk om alle duurzame oplossingen te zien en te ontdekken. Er zijn oplossingen genoeg om duurzaam te leven. Het is een kwestie van doen!" 

Jo

"Heel fijn initiatief. 'T is plezant om op zo'n aantrekkelijke manier de boodschap mee te geven. Wij komen nog eens terug met de kinderen!"

Deborah en Vincent

"Een leerrijke, innovatieve doe-fabriek met leuke spelfactor! Wij hebben ervan genoten en bijgeleerd."

Educatieve werking UHasselt

"Top gedaan! Essentieel om de jongere generaties te laten ervaren hoe ze concreet impact kunnen maken!"

Inge

Duurzame initiatieven stad Hasselt

Toggle all items

Duurzaam stadhuis Hasselt

Voor het stadsbestuur was het van meet af aan duidelijk: het nieuwe stadhuis zou een duurzame voorbeeldfunctie vervullen. Missie geslaagd, want ’t Scheep krijgt een internationaal erkend BREEAM ‘excellent’ certificaat toegekend, als enige publieke gebouw in Limburg. Niet alleen in een groot gebouw als een stadhuis kan je op een slimme manier energie besparen.

Meer over dit project

Hasselt veranderstad

Wil je graag ecologisch, fair of lokaal consumeren? Bekijk hier het overzicht van alle Hasseltse horecazaken, winkels en initiatieven die op één of andere manier hun steentje bijdragen aan een duurzamere wereld.

Van boerenmarkt waar lokale producenten hun verse waar aanprijzen tot adresje waar grondstoffen een nieuw leven krijgen: er is heel wat in beweging in de Hasseltse wijken!

Meer over dit project

Toekomstvisie 2050

SURE2050 is de afkorting van SUstainable Real Estate, met 2050 als ultiem streefjaar. Het is een Vlaams coachingtraject, ondersteund door Europa, waar we ons als Limburgse provinciehoofdstad met veel overtuiging voor inzetten. We gaan voor een duurzaam vastgoedplan voor alle stadsgebouwen in Hasselt.

En waarom doen we dat? Wel, aan de ene kant bereiden we ons voor op de gevolgen van de klimaatverandering. Aan de andere kant schakelen we in een hogere versnelling om het tij te keren. 

Meer over dit project

Mobiel recyclagepark

Heb jij het mobiele recyclagepark in je wijk al eens bezocht? Elke woensdag staat het opgesteld in een andere Hasseltse wijk. Het project wil je aanmoedigen om ook kleiner afval naar de recyclageparken te brengen. Breng je het bij het mobiel recyclagepark binnen, dan heb je immers minder huisvuilzakken nodig. Goed voor je portemonnee én het milieu.

Meer over dit project

Banneux onthardt

De Banneuxwijk is een van de meest verharde wijken van de stad Hasselt. De verhardingsgraad (verharde oppervlakte t.o.v. de totale oppervlakte) bedraagt 54 %. Dat is heel wat meer dan het gemiddelde van 23 % en gelijkaardig aan de wijken tussen  de kleine en de grote ring. Daar gaan we verandering in brengen.

Meer over dit project

Stadsbioloog

Als je denkt aan wilde dieren, denk je waarschijnlijk meteen aan bossen en natuurparken. Maar wist je dat er in verstedelijkt gebied ook heel wat wild leeft? Frederik Thoelen, onze Hasseltse stadsbioloog, doet zijn boekje open over alles wat er in Hasselt rond trippelt of vliegt. De naam Frederik Thoelen doet bij natuurliefhebbers misschien een belletje rinkelen. Goed mogelijk, want de Hasselaar is al meer dan tien jaar actief bij het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. In zijn vrije tijd trekt hij er graag op uit om wilde dieren te bestuderen, fotograferen en filmen. Kortom de geknipte man om de Hasselaren op een zeer toegankelijke en gepassioneerde manier in contact te brengen met de biodiversiteit om ons heen.

Meer over dit project

Moboliteit Hasselt

Van en naar de school, het werk of de winkel op een duurzame manier? Stad Hasselt helpt jou er graag mee. Onze missie: duurzame mobiliteit voor iedereen mogelijk maken. Van openbaar vervoer tot deelauto’s en deelfietsen. En van een goede fietsinfrastructuur tot een vlot bereikbare binnenstad. Nog tot en met juni 2024 loopt er een proefproject over een mobiliteitsbudget voor elke burger van Hasselt.

Meer over dit project

Toggle all items

Voedselstrategie Hasselt is ons ERF

Ecologisch. Regio-geïnspireerd. Fair. Dat zijn de kernwoorden van ‘ons ERF’. De weg die Stad Hasselt uittekende naar een duurzamer voedselsysteem. De weg die we willen afleggen met elke Hasselaar. In de voedselstrategie ‘Hasselt is ons ERF’ werken we rond 7 speerpunten. Die vertalen we in laagdrempelige lokale initiatieven. Zo laten we zien dat het anders kan en moet.

Meer over dit project

Scholencampus Elfde Linie

De Elfde Liniestraat is een thuis voor diverse scholen. De site ondergaat een ambitieuze transformatie naar een verkeersveilige en klimaatbestendige omgeving. De zone rondom de Elfde Liniestraat is momenteel erg versnipperd, grijs en voornamelijk gericht op de auto. Om Hasselt als studentenstad nog sterker op de kaart te plaatsen, willen we de site een make-over geven. Zo moet de Elfde Linie-site uitgroeien tot dé onderwijscampus van de toekomst met een sterke eigen identiteit.

Meer over dit project

Renovatiebegeleider

De renovatiebegeleider geeft elke eigenaar in Hasselt een eerlijk en objectief beeld van het ideale renovatietraject van de woning. De renovatiebegeleider komt bij je op bezoek en onderzoekt de staat van je woning. Je ontvangt vervolgens een rapport waarin energiebesparende maatregelen staan opgesomd. De renovatiebegeleider berekent de energiewinst die je dankzij die maatregelen zult boeken. Zo krijg je een goed idee van de verwachte terugverdientijd van je investering. Ook voegt hij een overzicht van relevante premies toe. 

Meer over dit project

Circulair Werkt

De toekomst is circulair maar hoe maken we die werkbaar?
Dat is de vraag die centraal staat in het project Circulair Werk(t). 

In cocreatie met lokale ondernemers en een sterk partnernetwerk gaan stad Hasselt, Hogeschool UCLL, LUCA, Springplank vzw en 37 graden op zoek naar nieuwe circulaire businessmodellen, steeds met de klemtoon op samenwerking met de lokale, sociale economie en vertrekkende vanuit concrete, circulaire cases. Op die manier nemen we samen de vlucht vooruit naar een nieuwe, circulaire economie!

Meer over dit project

Energiecoach voor bedrijven

Wil jij aanzienlijk besparen op de energiekosten van jouw zaak of bedrijf? Maar weet je niet welke investeringen ook echt slim zijn om te doen? De energiecoach van Stad Hasselt analyseert jouw onderneming en geeft je advies op maat. Resultaat? Meteen een lagere energiefactuur en een slimme langetermijnplanning. Je krijgt als ondernemer 90% cadeau voor deze energiescan! 

Meer over dit project

Broeikasbomen

Hoe meer groen, hoe meer zuurstof in onze stad! Dus geeft de stad ook in 2024 aan elk Hasselts gezin een gratis boom. Je kan kiezen uit verschillende soorten, geschikt voor jouw terras of tuin. Via deze actie wil het stadsbestuur de Hasseltse tuinen verder vergroenen. Want zo’n broeikasboom staat niet enkel mooi in je tuin, je zorgt ook voor meer biodiversiteit in Hasselt. De planten zijn extra levensruimte voor insecten en andere dieren in de stad. En je wapent je tuin tegen drogere tijden. Bij de selectie van broeikasbomen spelen we in op een klimaat dat elk jaar extremer wordt. Dit jaar start de actie vanaf 24 november.

Meer over dit project